reiki als een pad?

Reiki betekent spirituele levenskracht.
Reiki is wie we werkelijk zijn – ons Ware Zelf.

Reiki als methode is samengesteld door een Japanner, Mikao Usui, om je op weg te helpen naar het ontdekken van wie je werkelijk bent en in je levenskracht komen te staan.

0 €0,00