weergegeven: 1-10 van 162 resultaten
Русский

плод Рейки

Lees dit artikel in het Nederlands Read this article in English Гараб Дордже, первый мастер Дзогчен, резюмировал свою многолетнюю практику в трех предложениях: Познайте свое состояние.Не сомневайтесь.Обретите уверенность в самоосвобождении. Чогьял Намкай Норбу, другой великий мастер Дзогчен, объясняет эти утверждения следующим образом. «Познание своего состояния» относится к пониманию состояния «того, что есть». Изначальное состояние человека. …

Nederlands

Vrucht van Reiki

Read this article in English Читать статью по русски Garab Dorje, de eerste Dzogchen-meester, heeft zijn levenslange praktijk in drie zinnen samengevat: Ontdek direct je staat.Blijf niet twijfelen.Krijg vertrouwen in zelfbevrijding. Chögyal Namkai Norby, een andere grote Dzogchen-meester, legt deze uitspraken als volgt uit. “Direct je staat ontdekken” verwijst naar het begrijpen van de toestand …

English

the fruit of Reiki

Lees dit artikel in het Nederlands Читать статью по русски Garab Dorje, the first Dzogchen master, has summarised his life long practice in three sentences: Directly discover your state. Don’t remain in doubt. Gain confidence in self-liberation. Chögyal Namkai Norby, another great Dzogchen master, explains these statements as follows. “Directly discovering your state” refers to …

Nederlands

Meditatie is… een relatie met jezelf aangaan

Er is veel veranderd in het afgelopen jaar. En veel is hetzelfde gebleven.Het blijkt dat we het heel lastig vinden zonder sociale relaties. Het leven bestaat tenslotte uit relaties.Relaties met onze dierbaren maar ook met onbekenden in de winkel, op kantoor of op een bankje in een park. Het meest belangrijke is een relatie met jezelf! Meestal …

0 €0,00