Read this article in English

Читать статью по русски

Garab Dorje, de eerste Dzogchen-meester, heeft zijn levenslange praktijk in drie zinnen samengevat:

Ontdek direct je staat.
Blijf niet twijfelen.
Krijg vertrouwen in zelfbevrijding.

Chögyal Namkai Norby, een andere grote Dzogchen-meester, legt deze uitspraken als volgt uit.

“Direct je staat ontdekken” verwijst naar het begrijpen van de toestand van “wat is”. De oorspronkelijke staat van het individu. Dit is de basis.

“Niet in twijfel blijven” betekent dat men een nauwkeurige kennis van deze staat moet hebben, de staat van aanwezigheid van contemplatie vinden. Dit is het pad.

“Vertrouwen krijgen in zelfbevrijding” is de vrucht. Het is de staat waarin de volledige en onveranderlijke kennis als zelfbevrijding in het dagelijks leven is geïntegreerd, en dat men onder alle omstandigheden in die staat blijft.

Dit geeft ons een nieuw perspectief op de Reiki leefprincipes

“Ontdek direct je staat” wordt beschreven in de eerste 2 Reiki leefregels:
wees niet boos
wees niet bezorgd

De beste manier om te ontdekken wat we werkelijk zijn, is door uit te sluiten wat we niet zijn.
Dus als we onszelf eerlijk observeren, zullen we ons realiseren dat we meestal boos of bang zijn over wat er is gebeurd, wat op dit moment gebeurt of wat zal gebeuren.

De leefregels vertellen ons: WEES NIET boos en bezorgd en laten ons daarmee weten dat het niet is wat we zijn.
Dit is niet onze ware staat, ook al domineert het ons leven.

Wat zijn we dan volgens de voorschriften?

Compassie voor onszelf en anderen is onze Boeddha (Ware) Natuur.
Dat is wat we zijn.
Compassie.

Dat is onze basis. We moeten altijd onthouden dat we van nature vriendelijk en medelevend zijn.
We moeten het alleen meer oefenen om deze staat te ontwikkelen.

Het beoefenen van compassie is ons pad!

Hoe beoefenen we het?

Volgens de leefregels is dankbaarheid een deur naar onze ware staat: compassie.

Wat is dankbaarheid en hoe kunnen we het oproepen?
We voelen ons alleen dankbaar als we aanwezig en bewust zijn.
Pas dan gaan we de schoonheid van het leven binnen in ons en om ons heen opmerken.

Elke ademhaling heeft het potentieel om ons terug te brengen naar dit moment.
Dus we kunnen dankbaar zijn voor onze adem.
We kunnen dankbaar zijn voor ons lichaam, omdat het ons in staat stelt ons(ware)zelf te uiten en dat brengt meestal voldoening en geluk.

Dankbaarheid leidt altijd tot mededogen

De leefregels leren ons dat:
Ons ware wezen is compassie.
Onze ware weg is compassie toepassen in het leven.

Hoe meer we het in het leven toepassen, hoe meer vertrouwen we krijgen in onze ware staat.

Hoe meer we dat oefenen en merken dat we woede en zorgen loslaten elk moment terugkeren naar vriendelijkheid en compassie, hoe gelukkiger en gezonder we worden.

Dat is de vrucht van onze Reiki-beoefening!

Om het allemaal samen te vatten

We moeten weten wie we zijn: vriendelijkheid en compassie. Dat is de basis.
We moeten het niet alleen in ons hoofd kennen als een idee, maar het ook in ons lichaam verankerd hebben door ijverig en correct te oefenen. Dat is het pad.
Het hebben van vriendelijkheid en compassie bepalen alles wat we denken, doen en zeggen in het dagelijks leven is de vrucht!

Aanbevolen artikelen

2 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 €0,00