9/1/2015 Anya van Til

Reiki en de Participatiemaatschappij

Wat hebben deze twee gemeen?


Reiki is een Japanse methode voor zelfbewustwording afkomstig uit oude Japanse volksreligie, Boeddhisme en krijgskunst. 

Reiki leert ons bewust te leven, wat betekent dat elk moment dat we meemaken onze toekomst bepaalt, oftewel dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen welvaart. 

Als we ons verder verdiepen in de leer van Reiki komen we tot het begrip van compassie voor onszelf en anderen.

Compassie voor anderen is een gemoedstoestand waarin we de anderen willen helpen hun problemen te overwinnen. De compassie voor anderen komt voort uit de compassie voor onszelf. Met andere woorden we moeten eerst onze eigen problemen kunnen overwinnen en vandaar anderen te willen helpen, zonder enige verwachtingen om iets terug voor te krijgen. 

Participatiemaatschappij is een term geïntroduceerd in 2013, welke wordt gedefinieerd als volgt: “Een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving.” “Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel”

Het blijkt dat Reiki en Participatiemaatschappij hetzelfde beschrijven en betekenen. 

Er is niettemin een klein verschil. 

De leer van Reiki biedt ons een “gereedschapsset” om compassie over de jaren te ontwikkelen. Terwijl in de huidige maatschappij wordt verwacht dat we het participatiesamenleving al beheersen. 

Als resultaat proberen mensen deel te nemen aan de participatiesamenleving, maar er snel achter komen dat ze geen ruimte hebben voor de problemen van anderen, want ze zijn druk met hun eigen zorgen.

Wil je leren hoe je je toekomst vorm kan geven door elk moment bewust te beleven?

Wil je actief betrokken zijn bij de participatiesamenleving zonder jezelf tekort aan te doen?

Schrijf je in voor een Reiki 1 cursus en ontdek de eeuwige veelzijdige wijsheid van de oude Oosterse leer, die heel toepasbaar blijft in de moderne wereld.

Aanbevolen artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 €0,00