7/13/2016 Anya van Til

Er zijn vandaag meer dan 1000 Reiki stromingen: Usui Reiki Ryoho, Angel reiki, Seichem, Tera-mai, Jikiden Reiki, Karuna Reiki, Tibetan Reiki. Dit zijn maar een paar bekende stromingen. 

Dit is natuurlijk heel verwarrend als je beslist om Reiki te gaan leren!
In feite vergt het enig onderzoek om te weten wat je precies zoekt en wil leren.

​Alle stromingen kun je grof classificeren in 2 kategorien:
Moderne stromingen en Klassieke stromingen.

Moderne Reiki is grotendeels ontstaan in de New Age tijd en focust zich hoofdzakelijk op een handoplegging als een middel om jezelf en anderen te leren genezen.

Klassieke Reiki komt voort uit oeroude oosterse tradities voor de zelfkennis, en zelfbewustwording.
Het legt nadruk op persoonlijke ontwikkeling, het ontdekken van je Ware Zelf (=Reiki) wat uiteindelijk genezing van je lichaam, energie en geest bevordert.

In principe gaat het om hetzelfde, maar wordt bekeken vanuit tegenovergestelde invalshoeken

Laten we naar de etymologie van de twee termen (modern en klassiek) een blik werpen:

modern bn. ‘van de huidige tijd, hedendaags’
Via Frans moderne ‘hedendaags’ ontleend aan Laatlatijn modernus ‘nieuw, hedendaags’, dat afgeleid is van het bw. modo ‘zojuist, op dit moment’’, → mode.

klassiek bn. ‘met een lange, erkende traditie’
Ontleend aan Frans classique  < Latijn classicus ‘behorend tot de hoogste burgerklasse’, afleiding van classis ‘burgerklasse’, → klasse.

Hiervan wordt het duidelijk dat het om Mode : Klasse gaat.

Zoals we allemaal weten, mode heeft een vluchtige natuur, iets wat veel mensen voor een korte periode aantrekkelijk vinden en gauw vergeten omdat er iets nieuws ontstaat.

Klasse is iets wat zijn waarde door eeuwen heeft bewezen en wordt als lifestyle gezien en gevolgd door een bepaalde groep mensen, 

Het is echter aan jou om jouw keus erin te maken.
Wat spreek je aan? Mode of klasse?
Waar kies jij voor? 

De cursussen van Reiki Waters worden aangeboden volgens de Usui Reiki Ryoho traditie die tot een Klassieke Japanse stijl behoort.

Aanbevolen artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 €0,00